Simulaties.

Voor de EMSIM zijn een aantal simulaties gemaakt waarmee programmeeropdrachten uitgevoerd kunnen worden. De simulaties sluiten aan bij de praktische toepassing van een embedded system. Bij de opdrachten komen de meeste aspecten van het programmeren in assembler aan de orde.

 

Verkeerslicht

Verkeerslicht regeling.

Het regelen van de verkeerslichten bij een kruispunt is een typische taak voor een embedded system. Deze simulatie laat 4 verkeerslichten een kruising bewaken en moet zo geprogrammeerd worden dat het verkeer zonder schade kan oversteken.

Dobbelsteen Dobbelsteen.

Deze simulatie geeft de ogen van een dobbelsteen weer met behulp van 7 LED's. Een schakelaar kan gebruikt worden om de dobbelsteen een "worp" te laten doen.

CV-regeling CV regeling.

Hier wordt een CV-installatie gesimuleerd. De CV-ketel verwarmt het water dat weer met een pomp naar de radiator getransporteerd wordt. Een thermostaat meet de temperatuur en geeft aan of het te warm of te koud is.

Wasmachine Wasmachine.

Deze simulator laat de werking van een wasmachine zien. Zowel de hoeveelheid water als de temperatuur van het water in de wastrommel kunnen gemeten worden en via een programma gebruikt worden om verschillende wasprogramma's te maken.

Klok Klok.

Een digitale klok komt in praktijk veel voor. Met deze simulatie kan de aansturing van een digitaal display van 4 cijfers geoefend worden.

14-segments display.

Voor het weergeven van letters voldoet het standaard 7-segments display niet. Met deze simulatie van een 14-segments display kunnen wel letters weergegeven worden. Het ontwerpen van een karakterset vormt, naast de aansturing, hier de uitdaging.

Lift.

Een toepassing die bij uitstek door een embedded system bestuurd wordt is een lift. Deze simulatie heeft 8 verdiepingen, elke verdieping heeft een oproep-knop en indicaties voor de liftrichting en de status van de liftdeuren. Een knipperende blauwe LED geeft de positie van de lift weer.

6-digit display 6-digit display.

Deze simulatie heeft 6 7-segment displays die aangestuurd kunnen worden. Er kan een teller mee gemaakt worden, of een tijd indicator.

Ventilator regeling Ventilator regeling.

Voor het koelen van elektronische onderdelen wordt vaak een ventilator gebruikt. Om de temperatuur op een constante waarde te houden moet een regeling gemaakt worden. Deze simulator meet de temperatuur van een koelblok en kan de ventilator qua toerental regelen zodat de temperatuur een bepaalde waarde heeft en blijft.

8x8 display 8x8 Matrixdisplay.

Met dit display kunnen 64 LED's geadresseerd worden die in een 8x8 matrix zijn geplaatst. Met de EMSIM kunnen verschillende pictogrammen of karakters weergegeven worden.

16x16 display 16x16 Matrixdisplay.

Dit display leent zich tot het weergeven van verschillende karakters en er kan zelfs "boter-kaas-en-eieren" of tetris mee gespeeld worden.

i2c uitbreidingen I2C aansturing.

De Inter IC bus (I2C) is speciaal gemaakt voor communicatie tussen verschillende chips. Op deze simulatie zijn een 4-digit 7-segments display, 2 8-bit parallelle I/O, een real-time clock en een 16 tekens x 2 regels LCD display ondergebracht.

DTMF tranceiver DTMF transceiver.

Het overbrengen van data kan met behulp van de DTMF tonen die bij telefonie gebruikt worden voor de kies-informatie. Deze simulatie bevat zowel een zender als een ontvanger, 2 simulaties kunnen met elkaar "chatten" via DTMF-codes. Er moet nog wel een alfabet en een protocol geprogrammeerd worden.

robotarm Robotarm besturing.

Deze simulatie stuurt een robot-arm aan die in 5 richtingen kan bewegen en ook een grijper heeft.

Afstandsmeter.

Deze simulator meet de afstand tot een object met behulp van ultrasone geluidsgolven. Het opgevangen signaal (de echo) kan door de EMSIM omgezet worden in een afstand die weergegeven kan worden op het display. De nauwkeurigheid is 1cm en het bereik 6m.

FM-radio.

Deze FM-radio kan bestuurd worden met behulp van de EMSIM. Door de digitale waarden te ijken kan het display gebruikt worden als frequentie-display.

GPS-module.

Deze module ontvangt GPS-data van de satellieten die om de aarde cirkelen. De ontvangen data kan door het programma ontcijferd en weergegeven worden op een 16x4 LCD display.

Keypad en Display.

Het keypad genereert voor elke toets een code, deze kan vertaald worden naar een karakter op het 7-segments display.

Dotmatrix display.

Dit display kan een tekst weergeven in een matrix van 20x7 punten. Met eenvoudige instructies kan bv. een scrollende tekst gemaakt worden (news ticker).

HF zend-ontvanger.

Deze simulatie kan karakters verzenden en ontvangen op een draaggolf van 843 MHz. De maximale baudrate bedraagt 9600 en de module is half-duplex. Het bereik is afhankelijk van de omgeving, maar meer dan 100m is haalbaar.