Embedded systemsBij de EMSIM wordt het theorieboek "Embedded Systems - programmeren in assembler" gebruikt:

Dit boek behandelt de basis voor het programmeren van een op de 8051 gebaseerde microcontroller. Aan de orde komen eerst de basisbegrippen, zoals registers, I/O, seriële communicatie en interrupts. De praktische uitwerking wordt aan de hand van de 89C5131 controller van ATMEL gedaan, een uitgebreide versie van de 8051. De programmering van de interne baudrate generator, de speciale timers en de I2C bus krijgen ruime aandacht. In de bijlagen is onder andere een uitgebreide instructie­set opgenomen zodat dit boek ook als naslagwerk kan dienen voor ervaren programmeurs.

Het boek begint direct met het programmeren in assembler aan de hand van de 8051 microcontroller. Vervolgens wordt beschreven hoe een programma gemakkelijk ontwikkeld kan worden door flow-diagrammen te gebruiken. Daarna worden de speciale registers van de 89C5131 besproken, geïllustreerd door praktische voorbeelden.

Naast het theorieboek is er een opdrachtenboek beschikbaar. Hierin worden oefeningen en opgaven beschreven die aansluiten bij het theorieboek. Eerst wordt de basiskennis (o.a. talstelsels) geoefend. Daarna komen het programmeren in assembler en het maken van flow-diagrammen aan de orde. Hierna worden 20 simulatie-uitbreidingen besproken en bij elke simulatie een aantal opdrachten beschreven.

De opzet van elke simulatie-oefening is steeds als volgt: uitzoeken welke poorten welke functie hebben, ontwikkelen van het benodigde algoritme voor de aansturing, het schrijven van de software en tenslotte het testen van het geheel.

Beide boeken kunnen besteld worden via shopmybook.com.